Vy mezi ně ale patřit nemusíte. U zdravotní pojišťovny musí být pojištěn každý, to je dané zákonem. Pojištění pak může platit buď škola, kterou studujete, zaměstnavatel, anebo si to podnikající osoba platí sama. Vždy si ale zkontrolujte pečlivě, zda jste správně vedeni u pojišťovny. Ti, kteří to opomenou, mohou pak platit velké nejen dlužné částky, ale i penále. Jaké pojišťovny u nás existují? Je jich celkem osm.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Toto je pojišťovna, kterou využívá nejvíce klientů. Je jich něco přes 6 miliónů a tento subjekt zde působí od roku 1992. Zkráceně se pojišťovna označuje VZP.

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Další známý subjekt, kde je pojištěna velká část obyvatel české republiky. Pojišťovna funguje od roku 1993 a poskytuje lékařskou péči ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních. Nemusí vás tedy mást název pojišťovny.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Toto je docela nováček, protože pojišťovna vznikla v roce 2009 na půdorysu Hutnické zaměstnanecké pojišťovny. Pojišťovna je třetí největší zdravotní pojišťovnou s více než 80 pobočkami po celé České republice. Cílem jejího působení bylo hlavně pojištění u původní zaměstnanecké pojišťovny s úzkou spoluprací s českým průmyslem.

Revírní bratrská pokladna

Zavání vám název trochu historií? Ano, skutečně historie sahá dále. Tento subjekt navazuje na předchůdkyni, která působila od začátku 19. století do roku 1948. Nyní je pojišťovna fungující od roku 1993.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Firma zde působí pro každého, kdo splňuje zákonné podmínky je občanem České republiky nebo pracovník ve společnosti či firmě s trvalým sídlem na území České republiky.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Jak již název napovídá, jedná se o specifickou pojišťovnu. Ta je na trhu 19 let a má smlouvy s řadou smluvních partnerů. Je to především pojišťovna s regionální působností se stabilizovanou klientelou a se silnou vazbou na zakladatelskou firmu ŠKODA AUTO, a.s.

Zdravotní pojišťovna METAL – ALIANCE

Působí zde od roku 1993 a své služby zajišťuje na celém území republiky. Je to pojišťovna s celorepublikovou působností s divizním uspořádáním. Tato místa jsou členěna na regionální pracoviště, jednatelství a kontaktní pracoviště.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Taktéž další z řady ročníku 1993. Klade na něco výrazný důraz? Třeba na prevenci, takže poskytuje zvláštní služby ohledně očkování a jiných preventivních ošetření.

Co se týká pojišťovny, tak si vyberte tu, která vám nejvíce vyhovuje. Nemusíte se omezovat názvem, jak vidíte, třeba taková vojenská pojišťovna není jen pro vojáky. Na trhu není zrovna extra velká konkurence, ale stejně to jsou velké subjekty, takže každý rád uvítá nového člena. Co si ale musíte hlídat?

Už jsme zmínili, že si musíte hlídat placení u své pojišťovny. K tomu se vztahuje i třeba to, když nastoupíte do nové práce v polovině měsíce, tak jestli se vám zaplatí celé pojištění. Pak se informujte, jestli váš zaměstnavatel spolupracuje s vaší pojišťovnou. A také si hlídejte různé výhody, které můžete mít, protože pojišťovny mají řadu služeb, i nadstandardů, které nabídnou. A v ne zrovna levných vodách zdravotnictví to jistě uvítáte.